Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpes funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Atvasināšana, ja pakāpe saucējā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kvadrātsaknes atvasināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. N -tās pakāpes saknes atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Polinoma atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Binoma atvasinājuma noteikšana punktā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vairāku pakāpju summas atvasināšana

Grūtības pakāpe: augsta

7
8. Binoma kvadrāta atvasināšana un pieskares koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Binoma 4 pakāpes atvasinājums divējādi

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Binoma augstākas pakāpes atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Sinusa pakāpes atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kosinusa funkcijas atvasinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Atvasinājums, ja sinusa pakāpe saucējā

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Eksponentfunkcijas ar bāzi e atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Reizinājuma atvasinājums, salikta funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Reizinājuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Naturāllogaritma no binoma atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vienkārša dalījuma atvasinājums un tā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Dalījuma atvasinājums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Dalījuma atvasinājums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Dalījuma atvasinājums III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Dalījuma atvasinājuma vērtība punktā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. Dalījuma (cos un pakāpe) atvasinājums

Grūtības pakāpe: augsta

5
24. Kustības ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Kustības paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Kustības ātrums un paātrinājums

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Atvasināšanas likumu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

18
2. Reizinājuma un dalījuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem