ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Funkcijas atvasinājuma definīcijas pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lineāras funkcijas atvasinājums pēc definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kvadrātfunkcijas atvasinājums pēc definīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kuba funkcijas atvasinājums pēc definīcijas un tā vērtība

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Atvasinājuma ģeometriskā interpretācija

Grūtības pakāpe: zema

5
6. y=x atvasinājums un tā ģeometriskā interpretācija

Grūtības pakāpe: zema

4
7. y=C atvasinājums un tā ģeometriskā interpretācija

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Atvasinājums punktā, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Funkcijas grafika pieskares vienādojuma izvedums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Kvadrātfunkcijas pieskares vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pieskares vienādojums kuba funkcijai

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Punkta, caur kuru vilkta pieskare, noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Pieskares vienādojuma sastādīšana, ja dots k

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Atvasinājuma fizikālā jēga. Ātrums un paātrinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Krišanas momentānā ātruma izvedums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
16. Kinētiskā enerģija. Eksāmena parauguzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

Materiāli skolotājiem