ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Eksāmena parauguzdevums
Piemērs:
Ķermenis, kura masa ir 0,04 kg, kustas taisnā virzienā pēc likuma xt=3t210t+8(m). Aprēķini ķermeņa kinētisko enerģiju 10. sekundē.
Ķermeņa kinētisko enerģiju var aprēķināt pēc formulas Ek=mv22(J).
Ķermeņa ātruma funkcija ir \(x(t)\) atvasinājums.
 
v(t)=xt=3t210t+8v(t)=6t10
 
Aprēķina ātrumu 10. sekundē:
v(10)=61010=50m/s
 
Aprēķina kinētisko enerģiju 10. sekundē:
Ek10=mv1022=0,045022=50(J)
 
Atbilde: Kinētiskā enerģija ir 50 J.
 
VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā
  
1p
Nosaka ķermeņa ātruma funkciju kā atvasinājumu no x(t).
2p
Aprēķina ķermeņa kinētisko enerģiju dotajā laika brīdī.
ir/navKorekti lieto atvasinājuma simbolisko pierakstu.