ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
  1. Robeža

  2. Funkcijas nepārtrauktība

  3. Atvasinājuma definīcija un interpretācija

  4. Atvasināšanas likumi un formulas

  5. Atvasinājuma lietojums funkciju pētīšanā

  6. Funkciju pētīšana matemātikā un citās jomās