ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Funkcijas un argumenta pieauguma jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Funkcijas pieaugums lineārai funkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Funkcijas pieauguma izteiksme kvadrātfunkcijai

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Funkcijas un argumenta pieaugums kvadrātfunkcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Funkcijas pieaugums kuba funkcijai

Grūtības pakāpe: augsta

4
6. Funkcijas nepārtrauktības pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Funkcijas nepārtrauktības pārbaude ar patvaļīgu x

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Elementārās pamatfunkcijas un to nepārtrauktība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Funkcijas nepārtrauktības nosacījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Funkcijas pārtraukuma punkts grafikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izpratne par funkcijas pārtraukuma punkta veidiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Funkcijas pārtraukuma punkta veids

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pārtraukuma punkti un vienpusējās robežas

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Funkcijas nepārtrauktība

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem