Viena no svarīgākajām funkcijas īpašībām ir funkcijas nepārtrauktība. Ģeometrisks priekšstats par šo īpašību saistās ar funkcijas grafiku kā nepārtrauktu līniju.
 
Funkcijas nepārtrauktības definīcija
Funkciju \(y=f(x)\) sauc par nepārtrauktu punktā \(x_0\), ja bezgalīgi mazam argumenta pieaugumam atbilst bezgalīgi mazs funkcijas pieaugums, t.i., ja limΔx0Δfx0=0.
Ievēro, ka funkcija ir pārtraukta punktā arī tad, ja šajā punktā tā nav definēta.
 
Secinājums no nepārtrauktības definīcijas
Funkciju \(y=f(x)\) sauc par nepārtrauktu punktā  \(x_0\), ja ir spēkā vienādība limxx0fx=fx0  jeb limxx0+0fx=limxx00fx=fx0
Pamatojums.
Pārveidosim funkcijas nepārtrauktības definīciju, zinot, ka Δfx0=f(x0+Δx)fx0.
No vienādības limΔx0Δfx0=0 seko, ka
 
limΔx0f(x0+Δx)fx0=0limΔx0f(x0+Δx)limΔx0fx0=0
 
Ievērojam, ka fx0 ir konstants lielums, tā robežas vērtība ir šis lielums. Tā kā Δx=xx0, tad no nosacījuma, ka Δx0  seko, ka  xx00  jeb  xx0.
 
Izmantojot pēdējo sakarību, iegūst:
limxx0f(x)f(x0)=0 jeb limxx0f(x)=f(x0).
Tas nozīmē: ja funkcija ir nepārtraukta punktā \(x_0\), tad funkcijas robeža, kad xx0, ir vienāda ar funkcijas vērtību punktā \(x_0\).
Piemērs:
Izpēti funkcijas y=x22 nepārtrauktību, ja \(x=3.\)
Atrisinājums.
Pārbaudīsim, vai funkcijas robeža, kad x3, ir vienāda ar funkcijas vērtību punktā \(x=3.\)
1) aprēķinām robežu
limx3x22=limx3x22=92=7
 
2) aprēķinām dotās funkcijas vērtību
f3=322=7
 
Redzam, ka limx3x22=f3. Tātad punktā \(x=3\) funkcija y=x22 ir nepārtraukta.
Piemērs:
Izpēti funkcijas \(y\) nepārtrauktību punktā \(x=1\), ja
y=3x,jax<13,jax=1x+1,jax>1
Risinājums.
limx10fx=31=2limx1+0fx=1+1=2f1=3
 
Tātad funkcija punktā \(x=1\) nav nepārtraukta, jo
limxx0+0fx=limxx00fxfx02=23.
Funkciju \(y=f(x)\) sauc par nepārtrauktu intervālā (a;b), ja tā ir nepārtraukta katrā šī intervāla punktā.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Dainis Kriķis. Kārlis Šteiners. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. daļa. izm. 84.lpp.-85. lpp.