10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Pozitīva vektora projekcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Negatīva vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vektora modulis vienāds ar projekciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vektora modulis pretējs skaitlis projekcijai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vektora sākumpunkta un galapunkta koordinātas

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vektora projekcija uz Ox ass

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vektora projekcijas uz abām asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Asij paralēla vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vektora projekcija uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Leņķa kosinuss

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Vektora projekcija uz x, ja dots leņķis I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vektora projekcija uz x ass, ja dots leņķis II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vektora projekcija uz y ass, ja dots leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vektora leņķis ar projekciju asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vektora projekcija uz y ass, ja dots leņķis II

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Spēka vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vektora projekcija ar leņķi

Grūtības pakāpe: augsta

8
2. Vektora projekcija koordinātās

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem