ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādu vai pretēju vektoru apzīmēšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Diagonāles izteikšana kvadrātā

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vektora izteikšana taisnstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Diagonāles izteikšana taisnstūrī I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Diagonāles izteikšana taisnstūrī II

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Vektoru izteikšana sešstūrī I

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Vektoru izteikšana sešstūrī II

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Vektoru izteikšana sešstūrī III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Garās diagonāles izteikšana sešstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Īsās diagonāles izteikšana sešstūrī

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Vektoru vienādība regulārā trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vektora izteikšana trijstūrī ar mediānām I

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām IV

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Vektoru izteikšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vektora izteikšana paralelogramā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vektoru izteikšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vektoru izteikšana sešstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Vektoru izteiksana trijstūrī ar mediānām

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem