ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vektoru izteikšana taisnstūrī Piemēri, kā izsaka vektorus taisnstūrī, der arī paralelogramam.
2. Vektoru izteikšana regulārā sešstūrī Aplūkoti dažādi vektori un to izteikšana regulārā sešstūrī.
3. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām Mediānu īpašība. Doti piemēri trijstūra likumam un paralelograma likumam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādu vai pretēju vektoru apzīmēšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots kvadrāts ar diagonālēm, jāatzīmē redzamie vektori.
2. Diagonāles izteikšana kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Paralelograma likums. Izsaka diagonāles pusi.
3. Vektora izteikšana taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vektoru starpība. Dotie vektori iziet no viena punkta, jāizsaka diagonāle un tās puse.
4. Diagonāles izteikšana taisnstūrī I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viens vektors ir savieno virsotni ar malas viduspunktu, otrs - mala.
5. Diagonāles izteikšana taisnstūrī II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Viens vektors ir savieno virsotni ar malas viduspunktu, otrs - mala.
6. Vektoru izteikšana sešstūrī I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atrod vienādu vektoru ar doto.
7. Vektoru izteikšana sešstūrī II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atrod vienādu vektoru ar doto.
8. Vektoru izteikšana sešstūrī III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod vektoru, kurš ir doto vektoru summa.
9. Garās diagonāles izteikšana sešstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots zīmējums. Uzdevumā grūtības pakāpe ir sajauktā secībā.
10. Īsās diagonāles izteikšana sešstūrī 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Dots vektors zīmējumā, jāizvēlas pareizā izteiksme.
11. Vektoru vienādība regulārā trijstūrī 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienādu vektoru pārus.
12. Vektora izteikšana trijstūrī ar mediānām I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka mediānas krustpunktā dalās 2:1.
13. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka mediānas krustpunktā dalās 2:1. Pretējais vektors.
14. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto saskaitīšanas trijstūra likumu, zina mediānu īpašību.
15. Vektoru izteikšana trijstūrī ar mediānām IV 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Lieto paralelograma likumu, zina mediānu īpašību.
16. Vektoru izteikšana četrstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vektoru izsaka ar trim citiem, izmantojot pretējos vektorus.
17. Vektora izteikšana paralelogramā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Trijstūra likums. Malas puse.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsaka vektorus kvadrātā Citi vidēja 2 p. Dotie vektori iziet no viena punkta, jāizsaka diagonāles, kas ir šo vektoru starpība, puse.
2. Izsaka vektorus taisnstūrī Citi zema 2 p. Paralelograma likums. Izsaka taisnstūra diagonāles pusi.
3. Vektoru izteikšana sešstūrī Citi vidēja 1 p. Atrod vektoru, kurš ir doto vektoru summa.
4. Izsaka vektoru trijstūrī ar mediānām Citi vidēja 1 p. Zina, ka mediānas krustpunktā dalās 2:1. Pretējais vektors.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru izteikšana četrstūrī 00:20:00 vidēja 6 p. Kvadrāts, taisnstūris, paralelograms, to diagonāles.
2. Vektoru izteikšana sešstūrī 00:20:00 vidēja 7 p. Regulārs sešstūris, tā diagonāles.
3. Vektoru izteiksana trijstūrī ar mediānām 00:15:00 vidēja 5 p. Izsaka mediānas daļu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru izteikšana plaknes figūrās 00:15:00 vidēja 6 p. Izsaka vektorus taisnstūrī, sešstūrī, trijstūrī.