Teorija

Uzdevumi

1. Riņķa līnijas garums un riņķa laukums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Rotācijas ķermeņa virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Cilindra elementi

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Cilindra pamata laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Cilindra virsmas laukums un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Cilindra sānu virsma

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Rotācijas ķermeņa tilpums

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Cilindriska virsma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Cilindra izklājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Cilindra šķēlums ar plakni

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Cilindra šķēlums ar plakni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Cilindra šķēlums ar asij paralēlu plakni

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Cilindra sānu virsmas laukums (2021)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Cilindra aksiālšķēlums (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Cilindra pilna virsma (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Cilindra tilpums (2009)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Cilindra rādiuss no virsmas laukuma (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Cilindra virsmas laukums un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem