4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Svarīgi!
Cilindru šķeļot ar plakni, kas paralēla simetrijas asij (jeb perpendikulāra pamatam), iegūst taisnstūri.
 
3 (9).svg
 
Zīmējumā cilindrs šķelts ar plakni ABCD, kas paralēla simetrijas asij OK.
  
ABCD ir taisnstūris.
OC=OB=R (rādiuss),
BC ir pamata horda.

OM - attālums no simetrijas ass līdz plaknei.
Loka BC leņķiskais lielums ir vienāds ar leņķa BOC lielumu.
 
Risinot uzdevumu, parasti zīmē cilindru ar šķēlumu un atsevišķi tā pamatu.