Cilindra virsmas laukumu veido cilindra sānu virsma un divi pamati.
 
4 (9).svg
 
Cilindra sānu virsmas laukums ir Ssānu=2πRH, kur R ir cilindra rādiuss, H ir cilindra augstums.
 
5 (9).svg
 
Cilindra sānu virsmas izklājums plaknē ir taisnstūris.
 
Taisnstūra viena mala ir cilindra augstums AB=H.
Taisnstūra otra mala ir cilindra pamata riņķa līnijas garums AD=2πR.
Cilindra pamati ir riņķi ar laukumiem Sriņķim=πR2.
 
Tā kā pamati ir divi, cilindra pilnas virsmas laukums ir
Spilna=2Spamatam+Ssānu=2πR2+2πRH.
 
Cilindra tilpums ir Vcilindram=πR2H.
  
Ja nepieciešams, skaties matemātikas eksāmena Formulu lapā.