ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Cilindra definīcija Cilindra definīcija, veidule, augstums, rādiuss.
3. Cilindra aksiālšķēlums Cilindra aksiālšķēlums, tā malu garumi.
4. Cilindra šķēlums ar plakni Cilindra šķēlums ar plakni, kas paralēla rotācijas asij.
5. Cilindra sānu virsma un tilpums Cilindra virsmas un tilpuma aprēķināšanas formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas garums un riņķa laukums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme atrast un pielietot formulas. Atkārtojums no pamatskolas
2. Rotācijas ķermeņa virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt cilindra virsmas laukumu.
3. Cilindra elementi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Dots cilindra aksiālšķēlums, nosauc veiduli, rādiusu, aksiālšķēlumu.
4. Cilindra pamata laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto Pitagora teorēmu. Dots aksiālšķēluma diagonāles garums.
5. Cilindra virsmas laukums un tilpums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots rādiuss un augstums.
6. Cilindra sānu virsma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Cilindra sānu virsmas aprēķināšana no aksiālšķēluma, kas ir kvadrāts.
7. Rotācijas ķermeņa tilpums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja kvadrāts rotē ap malu.
8. Cilindriska virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pagraba liektās virsmas aprēķināšana.
9. Cilindra izklājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Cilindra rādiusa aprēķināšana no cilindra izklājuma
10. Cilindra šķēlums ar plakni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Cilindra šķēluma ar plakni veida noteikšana.
11. Cilindra šķēlums ar plakni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina H, ja dots šķēluma laukums. Pitagora teorēma.
12. Cilindra šķēlums ar asij paralēlu plakni 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Šķēluma laukuma un attāluma līdz asij aprēķināšana. Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādu leņķis.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra sānu virsmas laukums (2021) Citi zema 1 p. Dots rādiuss un augstums.
2. Cilindra aksiālšķēlums (2017) Citi zema 1 p. Izsaka augstumu vai rādiusu, ja aksiālšķēlums ir kvadrāts. 1. daļas 9. uzd.
3. Cilindra pilna virsma (2016) Citi vidēja 3 p. Lieto Pitagora teorēmu, aprēķina cilindra pamata laukumu un pilnas virsmas laukumu
4. Cilindra tilpums (2009) Citi zema 1 p. Cilindriskas formas cisternā ieliets ūdens līdz atzīmei, dots cisternas tilpums. Aprēķina ūdens tilpumu.
5. Cilindra rādiuss no virsmas laukuma (2009) Citi vidēja 3 p. Prot sastādīt vienādojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rotācijas ķermeņa sānu virsma Citi zema 1 p. Cilindra sānu virsmas aprēķināšana, ja kvadrāts rotē ap malu.
2. Cilindra šķēluma ar asij paralēlu plakni laukums Citi augsta 2 p. Lieto sakarību taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādu leņķis.
3. Cilindra aksiālšķēlums un tilpums Citi vidēja 2 p. Lieto tilpuma formulu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra virsmas laukums un tilpums 00:15:00 vidēja 13 p. Cilindra aksiālšķēlums, sānu virsma, tilpums, vienādojuma sastādīšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra virsma un tilpums 00:20:00 vidēja 10 p. Cilindra virsmas un tilpuma aprēķināšana, ja dots rādiuss un augstums. Cilindra V aprēķināšana, ja dots aksiālšķēlums.
2. Cilindra šķēlums ar plakni 00:20:00 vidēja 6 p. Cilindrs šķelts ar asij paralēlu plakni. Lieto sakarības taisnleņķa trijstūrī.