10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Izteiksmes raksturošana

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Negatīvu daļu summa, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir vienādi

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Negatīvu daļu summa, ja saucēji ir dažādi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir dažādi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Negatīvu jauktu skaitļu summa, ja saucēji ir dažādi

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Vieninieka pieskaitīšana vai atņemšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Vesela pieskaitīšana vai atņemšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienādzīmju decimāldaļu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Dažādzīmju decimāldaļu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Decimāldaļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Decimāldaļu salīdzināšana (ar vienādām zīmēm)

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Negatīvas decimāldaļas atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Decimāldaļu starpības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vairāku decimāldaļu summa

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Patiesa vienādība (rezultāts ir nulle)

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām vienkopus

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Darbības ar parastām daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

20
2. Darbības ar decimāldaļām

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem