Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana (likums) Racionālu skaitļu saskaitīšana un atņemšana attēlos.
2. Pozitīvu un negatīvu parasto daļu saskaitīšana un atņemšana Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu saskaitīšana un atņemšana (parastās daļas).
3. Pozitīvu un negatīvu decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana Pozitīvu un negatīvu daļskaitļu saskaitīšana un atņemšana (decimāldaļas).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes raksturošana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Raksturo doto izteiksmi ar vārdiem.
2. Negatīvu daļu summa, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem un iegūst īsto daļu.
3. Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir vienādi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem un iegūst īsto daļu.
4. Daļu starpība, ja saucēji ir dažādi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No daļas atņem negatīvu daļu, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi.
5. Negatīvu daļu summa, ja saucēji ir dažādi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita parastās daļas ar vienādām zīmēm, ja saucēji ir pirmskaitļi - 3, 5, 7, 11, 13, 17.
6. Dažādzīmju daļu summa, ja saucēji ir dažādi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita parastās daļas ar dažādām zīmēm, ja saucēji ir pirmskaitļi - 3, 5, 7, 11, 13, 17.
7. Negatīvu jauktu skaitļu summa, ja saucēji ir dažādi 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
8. Vieninieka pieskaitīšana vai atņemšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārveido 1 veselo par daļu un aprēķina.
9. Vesela pieskaitīšana vai atņemšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aizņemas vienu veselu un pārveido to par daļu.
10. Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādo saucējus un aprēķina starpību, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju.
11. Vienādzīmju decimāldaļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskaita un atņem decimāldaļas līdz 10.
12. Dažādzīmju decimāldaļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita un atņem decimāldaļas līdz 10.
13. Decimāldaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka, kura no decimāldaļām ir lielāka (viena pozitīva, viena negatīva).
14. Decimāldaļu salīdzināšana (ar vienādām zīmēm) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka, kura no decimāldaļām ir lielāka (divas pozitīvas; negatīvas).
15. Negatīvas decimāldaļas atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No vesela skaitļa atņem negatīvu decimāldaļu (ir doti atbilžu varianti).
16. Decimāldaļu starpības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, par cik viens negatīvs skaitlis ir mazāks nekā otrs pozitīvs skaitlis.
17. Vairāku decimāldaļu summa 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka četru decimāldaļu summu (dažādas zīmes).
18. Patiesa vienādība (rezultāts ir nulle) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pareizi ieliek zīmes, lai vienādība būtu vienāda ar nulli.
19. Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām vienkopus 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Pāriet uz decimāldaļām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patiesa vienādība Citi augsta 1 p. Pareizi ieliek zīmes, lai vienādība būtu patiesa.
2. Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām vienkopus II Citi augsta 4 p. Pāriet uz parastām daļām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar parastām daļām 00:20:00 vidēja 20 p. Saskaita un atņem parastās daļas.
2. Darbības ar decimāldaļām 00:15:00 vidēja 8 p. Saskaita, atņem un salīdzina decimāldaļas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar daļām 00:15:00 augsta 11 p. Darbības ar parastām daļām un decimāldaļām.