Teorija

Uzdevumi

1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni? Minūtes

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar cipariem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pulkstena laika noteikšana un uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vai pazīsti pulksteni? Rīta un vakara stundas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kurš pulkstenis rāda doto laiku? Ciparnīca bez cipariem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Dienas daļu noteikšana pēc pulkstens

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Darbības atbilstoši diennakts daļai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Laika mēri. Afiša

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Laika mēri. Ielūgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Cik rādīja pulkstenis pirms stundas?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Cik rādīs pulkstenis pēc stundas?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Laika mēri. Nosaka laiku – cikos sākas, cikos beidzas nodarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pulksteņa laikam atbilstošā situācija

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis!

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Atrodi noteiktai situācijai divus atbilstošos pulksteņus!

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis!

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Pulkstenis

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem