Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pulkstenis Pulksteņa vizuāls un skaidrojošs apraksts.
2. Laika mēri. Pulkstenis. Minūtes Pulksteņa gaitas vizuāls un skaidrojošs apraksts. Laika mērvienības - diennakts, stunda, minūte.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni? Minūtes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Laika mērīšanai izmanto pulksteņus ar ciparnīcu, informāciju par pulksteņa laiku nosaka un attēlo dažādi.
2. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar cipariem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti trīs pulksteņi, no kuriem jāizvēlas viens, kurš rāda noteiktu laiku. Laiks norādīts cipariem.
3. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti trīs pulksteņi, no kuriem jāizvēlas viens, kurš rāda noteiktu laiku. Laiks norādīts vārdiem.
4. Pulkstena laika noteikšana un uzrakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotam pulkstenim nosaka un uzraksta laiku.
5. Vai pazīsti pulksteni? Rīta un vakara stundas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Laika mērīšanai izmanto pulksteņus bez ciparnīcas, informāciju par laiku uz tiem attēlo dažādi.
6. Kurš pulkstenis rāda doto laiku? Ciparnīca bez cipariem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc norādītā laika jāizvēlas viens pulkstenis. Pulksteņi norādīti bez ciparnīcas.
7. Dienas daļu noteikšana pēc pulkstens 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš attēls atbilst konkrētai diennakts daļai.
8. Darbības atbilstoši diennakts daļai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Diennakts un pulksteņa laiks tiek savienots ar noteiktu darbību, kura varētu būt iespējama noteiktā laikā.
9. Laika mēri. Afiša 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot afišā atrast informāciju un nolasīt pulksteņa laiku.
10. Laika mēri. Ielūgums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ielūgumā atrast informāciju un nolasīt pulksteņa laiku.
11. Cik rādīja pulkstenis pirms stundas? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā pulksteņa laiku un prot pateikt, cik tas rādīja pirms stundas.
12. Cik rādīs pulkstenis pēc stundas? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā pulksteņa laiku un prot pateikt, cik tas rādīs pēc stundas.
13. Laika mēri. Nosaka laiku – cikos sākas, cikos beidzas nodarbība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka laiku un atrod pulksteni, kurš parāda - cikos sākas, cikos beidzas nodarbība.
14. Pulksteņa laikam atbilstošā situācija 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Dotas dažādas stiuācijas, kurās minēts pulksteņa laiks vārdiem. Jānosaka, kura situācija atbilst dotam pulkstenim.
15. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis! 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Doti vairāki dažādi pulksteņi. Jānosaka kurš pulkstenis rāda noteiktu laiku. Pulksteņa laiks norādīts cipariem.
16. Atrodi noteiktai situācijai divus atbilstošos pulksteņus! 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nolasa pulksteņa laiku un atrod, kurš pulkstenis atbilst dotai situācijai. Pulksteņa laiks norādīts cipariem.
17. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis! 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Doti vairāki dažādi pulksteņi. Jānosaka kurš pulkstenis rāda noteiktu laiku. Pulksteņa laiks norādīts vārdiem

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika mēri ar vārdiem. Afiša Citi vidēja 1 p. Prot afišā atrast informāciju un nolasīt pulksteņa laiku.
2. Laika mēri. Pulkstenis Citi vidēja 1 p. Nolasa pulksteņa laiku un nosaka, cik tas rāda.
3. Pulksteņu meistars. Nosaki – cik rāda pulkstenis! Citi vidēja 1 p. Doti vairāki dažādi pulksteņi, prot noteikt to norādīto laiku.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pulkstenis 00:30:00 vidēja 8 p. Nosaka laiku ar analogo un digitālo pulksteni, prot izvēlēties pulksteni pēc uzdevumā norādītā laika, lieto sakarības starp laika mērvienībām - diennakts, stunda, minūte. Atrod un lasa informāciju, kas ietver norādes par laiku dažādās situācijās un ielūgumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cik rāda pulkstenis? 00:30:00 vidēja 7 p. Nosaka laiku ar analogo un digitālo pulksteni, prot izvēlēties pulksteni pēc uzdevumā norādītā laika, lieto sakarības starp laika mērvienībām - diennakts, stunda, minūte. Atrod un lasa informāciju, kas ietver norādes par laiku dažādās situācijās un afišās.