Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar vārdiem 1 p.
2. Vai pazīsti pulksteni? Rīta un vakara stundas 1 p.
3. Laika mēri. Ielūgums 1 p.
4. Cik rādīja pulkstenis pirms stundas? 2 p.
5. Atrodi noteiktai situācijai divus atbilstošos pulksteņus! 2 p.
6. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis! 1 p.