Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Pulksteņa laika noteikšana. Laiks noteikts ar vārdiem 1p.
2. Vai pazīsti pulksteni? Rīta un vakara stundas 1p.
3. Laika mēri. Ielūgums 1p.
4. Cik rādīja pulkstenis pirms stundas? 2p.
5. Atrodi noteiktai situācijai divus atbilstošos pulksteņus! 2p.
6. Pulksteņu meistars. Nosaki, cik rāda pulkstenis! 1p.