1. Nauda (eiro, centi)

  2. Garuma mērīšana (cm, dm, m)

  3. Laika mērīšana/skaitīšana

  4. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā. Sadzīves situācijas