Ņem vērā!
Vienā minūtē ir \(60\) sekundes
Vienā stundā ir \(60\) minūtes
Diena (diennakts) ir \(24\) stundas gara 
Nedēļā ir septiņas dienas
\(1\) \(min\) \(=\) \(60\) \(sek\)
\(1\) \(h\) \(=\) \(60\) \(min\)
\(1\) \(d\) \(=\) \(24\) \(h\)
Vesela stunda – garais rādītājs rāda uz \(12\), īsais rādītājs rāda uz kādu konkrētu stundu.
Īsais stundu rādītājs diennaktī veic 2 pilnus apļus.
Vēro, kā pulkstenis iet!
 
clock slower.gif
Piemērs:
Ja īsais rādītājs ir nostājies uz \(10\), tad no rīta tas būs \(10.00\), bet vakarā tas būs \(22.00\).
Ja īsais rādītājs ir nostājies uz \(1\), tad naktī tas būs \(01.00\), bet dienā tas būs \(13.00\).
Iegaumē!
diennakts.png
1.0013.002.0014.003.0015.004.0016.005.0017.006.0018.007.0019.008.0020.009.0021.0010.0022.0011.0023.0012.0000.00NEVIS24.00
  
Lai noteiktu minūtes, jāskatās pulkstenī mazās iedaļas – katra mazā iedaļa ir 1 minūte. Garajam rādītājam virzoties uz priekšu, pie katra ciparnīcas cipara laiks būs pagājis 5 minūtes uz priekšu. Tātad minūtes pa cipariem skaitām ik pa \(5\) uz priekšu.
Iemācies un atkārto, kā skaitīt ik pa \(5\) uz priekšu!
\(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60\)
Tagad izpēti, kā paiet stunda, kā skaitām minūtes ik pa \(5\)!
Pulkstenis ir desmit.
\(10.00\) / \(22.00\)
Īsais rādītājs rāda uz \(10\) , garais uz \(12\)
10_00.png
 
Pulkstenis rāda piecas minūtes pāri desmitiem.
Ir pagājušas piecas minūtes.
\(10.05\) / \(22.05\)
Īsais rādītājs rāda uz \(10\), garais uz \(1\).
10_05.png
 
Pulkstenis rāda desmit minūtes pāri desmitiem.
Ir pagājušas desmit minūtes.
\(10.10\) / \(22.10\)
Īsais rādītājs rāda uz \(10\), garais uz \(2\).
10_10.png
 
Pulkstenis rāda piecpadsmit minūtes pāri desmitiem.
Ir pagājušas piecpadsmit minūtes.
\(10.15\) / \(22.15\)
Īsais rādītājs rāda uz \(10\), garais uz \(3\).
10_15.png
 
Pulkstenis rāda divdesmit minūtes pāri desmitiem.
Ir pagājušas divdesmit minūtes.
\(10.20\) / \(22.20\)
Īsais rādītājs rāda uz \(10\), garais uz \(4\).
10_20.png
 
Pulkstenis rāda divdesmit piecas minūtes pāri desmitiem.
Ir pagājušas divdesmit piecas minūtes.
\(10.25\) / \(22.25\)
Īsais rādītājs rāda starp \(10\) un \(11\), garais uz \(5\).
10_25.png
 
Pulkstenis rāda trīsdesmit minūtes pāri desmitiem.
Pulkstenis ir pusvienpadsmit. Kad garais rādītājs ir uz \(6\), ir pagājusi pusstunda.
Ir pagājušas trīsdesmit minūtes.
\(10.30\) / \(22.30\)
Īsais rādītājs rāda starp \(10\) un \(11\), garais uz \(6\).
10_30.png
 
Pulkstenis rāda bez divdesmit piecām minūtēm vienpadsmit.
Ir pagājušas trīsdesmit piecas minūtes.
\(10.35\) / \(22.35\)
Īsais rādītājs rāda starp \(10\) un \(11\), garais uz \(7\).
10_35.png
 
Pulkstenis rāda bez divdesmit minūtēm vienpadsmit
Ir pagājušas četrdesmit minūtes.
\(10.40\) / \(22.40\)
Īsais rādītājs rāda starp \(10\) un \(11\), garais uz \(8\).
10_40.png
 
Pulkstenis rāda bez piecpadsmit minūtēm vienpadsmit.
Ir pagājušas četrdesmit piecas minūtes.
\(10.45\) / \(22.45\)
Īsais rādītājs rāda starp \(10\) un \(11\), garais uz \(9\).
10_45.png
 
Pulkstenis rāda bez desmit minūtēm vienpadsmit.
Ir pagājušas piecdesmit minūtes.
\(10.50\) / \(22.50\)
Īsais rādītājs rāda uz \(11\), garais uz \(10\).
10_50.png
 
Pulkstenis rāda bez piecām minūtēm vienpadsmit
Ir pagājušas piecdesmit piecas minūtes.
\(10.55 \) / \(22.55\)
Īsais rādītājs rāda uz \(11\), garais uz \(11\).
10_55.png
 
Pulkstenis rāda vienpadsmit.
Ir pagājusi viena stunda – sešdesmit minūtes.
\(11.00\) / \(23.00\)
Īsais rādītājs rāda uz \(11\), garais uz \(12\).
11_00.png
 
Pamēģini arī pats modelēt pulksteņa laiku šeit, pieliekot klāt vai noņemot stundas vai minūtes.
 
Nosaki dotā pulksteņa laiku šeit!