Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu rinda

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tabulu, rindu izvietojums

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Tabula un figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Objektu sakārtošana tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kas atrodas rindā, kas kolonnā?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Figūras tabulā

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Desmitu tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Skaitļa sastāvs 10 apjomā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Izzvejotās zivis. Datu nolasīšana no tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Tabulas aizpildīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Saskaitīšanas tabula. Summas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Atņemšanas tabula. Starpības

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Datu nolasīšana. Cik kopā?

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Skaitļi un burti tabulā

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Tabula - nauda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Teksta uzdevums tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dati tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem