Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tabula un tabulas elementi Izprot, kas ir tabula. Zina kā tabulas izskatās. Izprot jēdzienus - rinda, aile, kolonna, vertikāli, horizontāli, pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju.
2. Tabulas izveide Skolēns pēc dotā parauga pats izveido savu tabulu un pielieto to atbilstoši skolotāja norādījumiem!
3. Saskaitīšanas un atņemšanas tabula (10 apjomā) Saskaitīšanas un atņemšanas tabulas skaidrojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu rinda 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka skaitļu rindā trūkstošo skaitli.
2. Tabulu, rindu izvietojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt rindu un kolonnu skaitu attēlā.
3. Tabula un figūras 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt figūras atrašanās vietu rindā un kolonnā.
4. Objektu sakārtošana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc attēla nosaka pareizo objektu daudzumu tabulā.
5. Kas atrodas rindā, kas kolonnā? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, ar ko atšķiras rinda un kolonna. Spēj atšķirt objektus, kas atrodas rindā un objektus, kas atrodas kolonnā.
6. Figūras tabulā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka objektu izvietojumu rindās un kolonnās atbilstoši nosacījumiem.
7. Desmitu tabula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot, kā veidojas skaitļa sastāvs.
8. Skaitļa sastāvs 10 apjomā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka skaitļa sastāvu 10 apjomā (tabulā).
9. Izzvejotās zivis. Datu nolasīšana no tabulas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt informāciju no tabulas atbilstoši dotajam jautājumam.
10. Tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot jēdzienus - rinda, kolonna. Prot aprēķināt nezināmo skaitli.
11. Saskaitīšanas tabula. Summas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot saskaitīšanas darbību. Prot saskaitīt skaitļus rindās un kolonnās.
12. Atņemšanas tabula. Starpības 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot atņemšanas darbību skaitļu tabulā. Prot atņemt skaitļus 10 apjomā.
13. Datu nolasīšana. Cik kopā? 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nolasa datus no tabulas. Ar nolasītajiem datiem veic aprēķinu - cik kopā?
14. Skaitļi un burti tabulā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot nolasīt tabulā esošo informāciju un izmantot to aprēķinu veikšanai. Skaita un atņem 10 apjomā.
15. Tabula - nauda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aizpildīt tabulu, izmantojot naudas modeļus. Prot dažādos veidos salikt norādīto naudas daudzumu.
16. Teksta uzdevums tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc tabulā dotās informācijas risina vienas darbības teksta uzdevumus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgais un atšķirīgais tabulā Citi vidēja 6 p. Atpazīst figūras - riņķis, trīsstūris, četrstūris. Prot noteikt objektu daudzumu katrā figūrā atsevišķi un abās kopā.
2. Figūru atrašanās vieta tabulā Citi vidēja 1 p. Izprot rindas un kolonnas. Prot noteikt objekta atrašanās vietu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dati tabulā 00:40:00 vidēja 7 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta prasmi uzskatāmi un saprotami organizēt informācijas pierakstīšanu,veidojot vienkāršu tabulu, nolasīt datus no tabulām, aprēķināt summas un starpības pēc dotajiem tabulas datiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tabula datu pierakstīšanai 00:40:00 vidēja 7 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas attīsta prasmi uzskatāmi un saprotami organizēt informācijas pierakstīšanu,veidojot vienkāršu tabulu, nolasīt datus no tabulām, aprēķināt summas un starpības pēc dotajiem tabulas datiem.