1. Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana

  2. Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā