Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Tabulu, rindu izvietojums 2 p.
2. Tabula un figūras 1 p.
3. Desmitu tabula 1 p.
4. Tabulas aizpildīšana 2 p.
5. Datu nolasīšana. Cik kopā? 1 p.