Kā izveidot vienkāršu tabulu ar divām rindām un divām kolonnām?
 
Seko dotajai instrukcijai jeb algoritmam un izveido pats savu tabulu!
 
1. Novieto lapu horizontāli!
 
YCUZD_230820_5444_1.2.png
 
2. Pārloki lapu uz pusēm! Esi precīzs, pārbaudi, lai lapas abas malas visā garumā precīzi saskaras!
 
YCUZD_230820_5444_1.3.png
 
3. Atver pārlocīto lapu vaļā! Paņem zīmuli un lineālu! Iezīmē tajā locījuma līniju kā parādīts zīmējumā! Locījuma līniju velc vertikāli! Novelkot līniju, iegūsi divas kolonnas.
 
YCUZD_230820_5444_1.4.png
 
4. Novelc taisnu horizontālu līniju lapas augšpusē! Tā tu iegūsi divas rindas un divas kolonnas.
Augšējā rindā raksti kolonnu nosaukumus! 
 
YCUZD_230820_5444_1.5.png
 
5. Aizpildi tabulu!
 
Kā izveidot vienkāršu tabulu ar divām rindām un četrām kolonnām?
 
Seko instrukcijai un izveido tabulu ar divām rindām un četrām kolonnām!
 
YCUZD_231017_5664_tabulas.png
 
Tabulu izmanto dažādu datu pierakstīšanai, objektu grupēšanai, summu un starpību aprēķināšanai, dažādu daudzumu salīdzināšanai, informācijas strukturēšanai.
Piemērs:
Tabula, kurā apkopoti dati par bērnu izzvejoto zivju skaitu.
 
Olafs  Jānis  Pēteris Juris 
\(3\) \(2\) \(1\) \(4\)