10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Testi

1. Vektori un kustība

Grūtības pakāpe: augsta

36
2. Līnijas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

31,5
3. Kombinatorika un varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

26
4. Statistika

Grūtības pakāpe: vidēja

23
5. Daļveida funkcija, algebriskās daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

44
6. Daļveida vienādojumi un nevienādības

Grūtības pakāpe: augsta

46,5
7. Sinusa un kosinusa funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

23
8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

22,5
9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija

Grūtības pakāpe: vidēja

35
10. Eksponentfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

30
11. Taisnes un plaknes telpā, daudzskaldņi

Grūtības pakāpe: vidēja

27
12. Rotācijas ķermeņi, telpisku ķermeņu kombinācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

29

Materiāli skolotājiem