Testi

1. Matemātiskās indukcijas princips

Grūtības pakāpe: augsta

38
2. Varbūtību teorija un statistika II

Grūtības pakāpe: augsta

60
3. Virknes un eksponentfunkcija

Grūtības pakāpe: augsta

47
4. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

65
5. Daļveida funkcija un algebriskie pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

53
6. Atvasinājums un tā lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

31
7. Integrālis un tā lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

39
8. Trigonometrija II

Grūtības pakāpe: vidēja

42
9. Analītiskā ģeometrija. Vektori

Grūtības pakāpe: vidēja

34,5
10. Analītiskā ģeometrija. Līnijas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

34
11. Planimetrija II

Grūtības pakāpe: vidēja

30
12. Stereometrija II

Grūtības pakāpe: vidēja

40

Materiāli skolotājiem