Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Matemātiskās indukcijas princips 00:40:00 augsta 38 p. Pierādījums ar MIP, kombināciju īpašības un lietojums, Paskāla trijstūris, Ņūtona binoms.
2. Varbūtību teorija un statistika II 00:40:00 augsta 60 p. Savienojamu notikumu varbūtība, krustenisko datu tabula, Venna diagramma, pilnās varbūtības likums, nosacītā varbūtība, binomiālais sadaījums, Bernulli formula, sagaidāmā vērtība, normālsadalījuma standartnoviržu likums, regresijas vienādojums (IT).
3. Virknes un eksponentfunkcija 00:40:00 augsta 47 p. Nosaka virkni, ja tā uzdota rekurenti, ar vispārīgā locekļa formulu, ar aprakstu. Pierāda monotonitāti. Izmanto bezgalīgi dilstošu ģeometrisko progresiju. Zina skaitli e, izmantojot IT, aprēkina eksponenciālu procesu vērtības un laiku.
4. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija 00:40:00 vidēja 65 p. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija tēmas pārbaude. Testā ir iekļautas apakštēmas: inversā funkcija, moduļa funkcija, pakāpes funkcija,logaritmiskā funkcija, logaritmiskie vienādojumi un sistēmas, iracionālie un logaritmiskie vienādojumi, logaritmiskās nevienādības.
5. Daļveida funkcija un algebriskie pārveidojumi 00:40:00 vidēja 53 p. "Daļveida funkcija un algebriski pārveidojumi" tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām "Daļveida funkcija", "Sadalīšana reizinātājos", "Nenoteikto koeficientu metode", "Polinoma dalīšana ar polinomu. Bezū teorēma".
6. Atvasinājums un tā lietojums 00:40:00 vidēja 31 p. Atvasinājums un tā lietojums tēmas pārbaude. Testā ir iekļautas apakštēmas: robeža, funkcijas nepārtrauktība, atvasinājuma definīcija un interpretācija, atvasināšanas likumi un formulas, atvasinājuma lietojums funkciju pētīšanā, funkciju pētīšana matemātikā un citās jomās.
7. Integrālis un tā lietojums 00:40:00 vidēja 39 p. Integrālis un tā lietojums tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām: nenoteiktais integrālis,pāreja uz citas funkcijas diferenciāli, daļveida racionālu funkciju integrēšana, noteiktais integrālis un integrāļa lietojums fizikā, laukuma un tilpuma aprēķināšana ar noteikto integrāli.
8. Trigonometrija II 00:40:00 vidēja 42 p. Trigonometrija II tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām: leņķa tangenss un kotangenss, trigonometriskās un to inversās funkcijas, trigonometriskie vienādojumi un nevienādības.
9. Analītiskā ģeometrija. Vektori 00:40:00 vidēja 34,5 p. Analītiskā ģeometrija, vektori tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: vektori, vektoru skalārais reizinājums.
10. Analītiskā ģeometrija. Līnijas vienādojums 00:40:00 vidēja 34 p. Analītiskā ģeometrija, līnijas vienādojums tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: taisnes vienādojums, divu taišņu savstarpējais novietojums, punkts un taisne, līnijas plaknē.
11. Planimetrija II 00:40:00 vidēja 30 p. Planimetrija II tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: ar riņķa līniju saistītie leņķi un nogriežņi Sakarības trijstūros, sakarības četrstūros, sakarības daudzstūros, regulāros daudzstūros, ģeometriskie pārveidojumi.
12. Stereometrija II 00:40:00 vidēja 40 p. Stereometrija II tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: kompleksas problēmas planimetrijā un stereometrijā, daudzskaldņi, to šķēlums ar plakni, prizmas un cilindra ģeometriskās kombinācijas, konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas, lodes, cilindra un konusa ģeometriskās kombinācijas, prizmas un lodes, piramīdas un lodes kombinācijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Matemātiskās indukcijas princips 00:40:00 augsta 57 p. Pierādījums ar MIP, kombināciju īpašības un lietojums, Paskāla trijstūris, Ņūtona binoms, dalīšanās pierādīšana, izmantojot Ņūtona binomu.
2. Varbūtību teorija un statistika II 00:40:00 augsta 44 p. Savienojamu notikumu varbūtība, krustenisko datu tabula, Venna diagramma, pilnās varbūtības likums, nosacītā varbūtība, binomiālais sadaījums, Bernulli formula, sagaidāmā vērtība, normālsadalījuma standartnoviržu likums, regresijas vienādojums (IT).
3. Virknes un eksponetfunkcija 00:40:00 augsta 41 p. Nosaka virkni, ja tā uzdota ar tabulu, ar aprakstu. Pierāda monotonitāti.Lieto MIP. Izmanto bezgalīgi dilstošu ģeometrisko progresiju. Zina skaitli e, izmantojot IT, aprēkina eksponenciālu procesu vērtības un laiku.
4. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija 00:40:00 vidēja 51 p. Pakāpes funkcija un logaritmiskā funkcija tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: inversā funkcija, moduļa, pakāpes, logaritmiskā funkcija, logaritmiskie vienādojumi un sistēmas, iracionālie un logaritmiskie vienādojumi, logaritmiskās nevienādības.
5. Daļveida funkcija un algebriski pārveidojumi 00:40:00 vidēja 44 p. "Daļveida funkcija un algebriski pārveidojumi" tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām "Daļveida funkcija", "Sadalīšana reizinātājos", "Nenoteikto koeficientu metode", "Polinoma dalīšana ar polinomu. Bezū teorēma".
6. Atvasinājums un tā lietojums 00:40:00 vidēja 27 p. Atvasinājums un tā lietojums tēmas pārbaude. Testā ir iekļautas apakštēmas: robeža, funkcijas nepārtrauktība, atvasinājuma definīcija un interpretācija, atvasināšanas likumi un formulas, atvasinājuma lietojums funkciju pētīšanā, funkciju pētīšana matemātikā un citās jomās.
7. Integrālis un tā lietojums 00:40:00 vidēja 34 p. Integrālis un tā lietojums tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām: nenoteiktais integrālis,pāreja uz citas funkcijas diferenciāli, daļveida racionālu funkciju integrēšana, noteiktais integrālis un integrāļa lietojums fizikā, laukuma un tilpuma aprēķināšana ar noteikto integrāli.
8. Trigonometrja II 00:40:00 vidēja 31 p. Trigonometrija II tēmas pārbaude. Testā iekļauti uzdevumi no apakštēmām: leņķa tangenss un kotangenss, trigonometriskās un to inversās funkcijas, trigonometriskie vienādojumi un nevienādības.
9. Analītiskā ģeometrija. Vektori 00:40:00 vidēja 26 p. Analītiskā ģeometrija, vektori tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: vektori, vektoru skalārais reizinājums.
10. Analītiskā ģeometrija. Līnijas vienādojums 00:40:00 vidēja 24 p. Analītiskā ģeometrija, līnijas vienādojums tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: taisnes vienādojums, divu taišņu savstarpējais novietojums, punkts un taisne, līnijas plaknē.
11. Planimetrija II 00:40:00 vidēja 30 p. Planimetrija II tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: ar riņķa līniju saistītie leņķi un nogriežņi Sakarības trijstūros, sakarības četrstūros, sakarības daudzstūros, regulāros daudzstūros, ģeometriskie pārveidojumi.
12. Stereometrija II 00:40:00 vidēja 24 p. Stereometrija II tēmas pārbaudes testā ir iekļautas apakštēmas: kompleksas problēmas planimetrijā un stereometrijā, daudzskaldņi, to šķēlums ar plakni, prizmas un cilindra ģeometriskās kombinācijas, konusa un piramīdas ģeometriskās kombinācijas, lodes, cilindra un konusa ģeometriskās kombinācijas, prizmas un lodes, piramīdas un lodes kombinācijas.