ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Trešās pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Trešās pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Piektās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Binoma reizinājums ar sakni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Reizinājuma vienādība ar 0. Eksponent un kvadrātizteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un kvadrātsakne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Sadalīšana reizinātājos. Eksponent un kvadrātizteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Grupēšana. Eksponent un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Grupēšana. Trigonometriskais un eksponentvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Reizinājuma vienādība ar 0. Trigonometriskais un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sadalīšana reizinātājos. Trigonometriskais un log vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

5
15. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātvienādojumi un logaritmiskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Reizinājuma vienādība ar 0. Kvadrātsakne un tgx

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritms, trigonometrija

Grūtības pakāpe: augsta

7
19. Ceturtās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem