27.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

Testi

1. Dispersija, standartnovirze un variācijas koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

8
2. Normālsadalījums un empīriskais likums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Lineārās regresijas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem