ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Uzkrātais biežums un uzkrātais relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Uzkrātais biežums un mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Negrupētu datu vidējā vērtība, dispersija, standartnovirze

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Grupētu datu svērtais aritmētiskais vidējais, dispersija un standartnovirze

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Svērtais aritmētiskais vidējais intervālos grupētiem datiem

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Intervālos grupētu datu svērtais aritmētiskais vidējais, dispersija un standartnovirze

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Standartnovirze un variācijas koeficients grupētiem datiem

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Variācijas koeficients un tā jēga

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Normālsadalījuma 1; 2 un 3 standartnoviržu likums. Nosaka intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Normālsadalījuma 1; 2 un 3 standartnoviržu likums. Nosaka x vid. un s

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Normālsadalījuma 1; 2 un 3 standartnoviržu likums. Nosaka %

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Normālsadalījuma 1; 2 un 3 standartnoviržu likums. Rēķina %

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Nosaka, vai regresija ir lineāra

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Atkārtojums. Korelācijas ciešums

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Lineārās regresijas vienādojums. Vingrinājums I

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Lineārās regresijas vienādojums. Vingrinājums II

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Lineārās regresijas vienādojums ar Excel. Vingrinājums III

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Dispersija, standartnovirze un variācijas koeficients

Grūtības pakāpe: augsta

8
2. Normālsadalījums un empīriskais likums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Lineārās regresijas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem