Tava klase. lv
 
1) Interesants video par to, kā, izmantojot statistiku, žurnālisti veido "viltus ziņas". Noteikti noskaties, lai pats nekļūdītos.
 
 
2) Tiek aplūkoti datu kopas vidējie lielumi: aritmētiskais vidējais, mediāna, moda. Interesanti piemēri.
 
 
3) Tiek skaidroti izkliedes mēri: kvartiles, starpkvartiļu amplitūda, standartnovirze, kastu diagramma, izlecošās vērtības. 
 
Mācību video
 
1) Korelācijas diagramma, korelācijas koeficients - Pīrsona koeficients, korelācijas tabula.
Video parāda, kā izveido korelācijas diagrammu ar Excel.
 
2) Video par to, kas ir normālsadalījums, kā tas izskatās dzīvē.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Tava klase.lv
Mācību video