MATEMĀTIKA II  kursā (arī eksāmenā) ir aktuāla MATEMĀTIKA I formulu lapa: algebra un ģeometrija
 
MATEMĀTIKA II kursā papildus varēs izmantot speciāli sagatavotu uzziņu materiālu uz 4 lapaspusēm - FORMULAS, TEORĒMAS UN PAŅĒMIENI (pieļaujamām burtu vērtībām). 
 
Statistika
  
Normālsadalījuma \(1; 2\) un \(3\) standartnoviržu likums
 
Intervālā \((𝜇 − 𝜎, 𝜇 + 𝜎)\) atrodas \(≈68,3\)% visu gadījuma lieluma vērtību
Intervālā \((𝜇 − 2𝜎, 𝜇 + 2𝜎)\) atrodas \(≈ 95,5\)% visu gadījuma lieluma vērtību
Intervālā \((𝜇 − 3𝜎, 𝜇 + 3𝜎)\) atrodas \(≈ 99,7\)% visu gadījuma lieluma vērtību
 
Skaidrojums: μ=x¯
 
Regresijas taisnes vienādojums: \(𝑦 − 𝑦̅ = 𝑘(𝑥 − 𝑥̅),\)  kur \(𝑥̅, 𝑦̅\) - attiecīgi mainīgo \(𝑥, 𝑦\) vidējās vērtības.
 
Fragments no 1. lpp.
 
stattttttt.png
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Skola2030 materiāli