Teorija

Uzdevumi

1. Daļa no veselā (I)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļas atpazīšana (I)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļa no veselā (II)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Daļas atpazīšana (II)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļa no veselā (III)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Ziedojuma daļa

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Noteiktas daļas salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Samazinājums par daļu (I)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Palielinājums par daļu

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Dalīšana ar un bez atlikuma (I)

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Dalīšana ar un bez atlikuma (II)

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Viens skaitlis pret otru (I)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Viens skaitlis pret otru (II)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Viens skaits pret otru situāciju uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Daļas pārveidošana par veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vesels skaitlis kā daļa

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Vesels skaitlis kā dalījums un daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Dalījuma vērtības salīdzināšana ar 1 (I)

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Dalījuma vērtības salīdzināšana ar 1 (II)

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Dažādi veselie daļas formā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem