Teorija

Uzdevumi

1. Daļskaitlis kā dalīšanas rezultāts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Īstas un neīstas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļu grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Daļu grupēšana ar mainīgajiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Jaukts skaitlis kā summa

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Jaukts skaitlis uz skaitļu taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Veselu un jauktu skaitļu salīdzināšana uz skaitļu taisnes

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Jaukts skaitlis uz skaitļu taisnes pirms veseliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Veselais kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Neīstas daļas pārveidošana par veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nezināms saucējs vai skaitītājs veselā izteikšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Dalījums kā jaukts skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis pēc nosaukumiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Veselie no neīstas daļas

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Lielākas decimālās mērvienībās

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Lielākas laika mērvienībās

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Veselā izslēgšana no jauktā formā dotā skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Jaukts skaitlis kā trīs saskaitāmo summa

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Jaukts skaitlis jaukta skaitļa formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Īstas un neīstas daļas (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Jaukts skaitlis ar vārdiem (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Veselā izteikšana (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaitļa dažādas pieraksta formas

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem