1. Jaukti skaitļi

  2. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

  3. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi