1. Jaukti skaitļi

  2. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana