Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jaukti skaitļi Skaidrojums par jauktu skaitli, tā pārveidojumiem ilustrēts gan ar skaitliskiem, gan ar animētiem, gan vizuāliem piemēriem. Teorijai pievienoti mācību video no Tavaklase.lv.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļskaitlis kā dalīšanas rezultāts 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzraksta shematiskā zīmējumā attēloto dalīšanas darbību un rezultātu kā daļskaitli (dalāmais mazāks nekā dalītājs).
2. Īstas un neīstas daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, kurš no dotajiem skaitļiem ir īsta vai neīsta daļa.
3. Daļu grupēšana 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Grupē īstas un neīstas daļas.
4. Daļu grupēšana ar mainīgajiem 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Grupē īstas un neīstas daļas, ja skaitītājā un saucējā ir doti mainīgie.
5. Jaukts skaitlis kā summa 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzraksta jauktu skaitli kā summu vai otrādi.
6. Jaukts skaitlis uz skaitļu taisnes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka jaukti skaitli uz skaitļu taisnes.
7. Veselu un jauktu skaitļu salīdzināšana uz skaitļu taisnes 3. izziņas līmenis augsta 2p. Salīdzinot ar dotajiem veselajiem skaitļiem, kas nav secīgi, uz skaitļu taisnes, nosaka jauktu skaitli.
8. Jaukts skaitlis uz skaitļu taisnes pirms veseliem skaitļiem 3. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka uz skaitļu taisnes jauktu skaitli pirms diviem dotiem veseliem skaitļiem.
9. Veselais kā neīsta daļa 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzraksta veselo kā neīstu daļu, dots saucējs vai skaitītājs.
10. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2. izziņas līmenis zema 2p. Pārveido jauktu skaitli par neīstu daļu.
11. Neīstas daļas pārveidošana par veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Neīstu daļu izsaka par veselu skaitli, ievērojot, ka daļas svītra ir arī dalīšanas darbība.
12. Nezināms saucējs vai skaitītājs veselā izteikšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka neīstas daļas nezināmo skaitītāju vai saucēju, lai daļskaitļa vērtība būtu vesels skaitlis.
13. Dalījums kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izsaka dalījumu ar atlikumu kā jauktu skaitli.
14. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis pēc nosaukumiem 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka un norāda jaukta skaitļa daļu nosaukumus, proti, veselais, saucējs, skaitītājs.
15. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem 2. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka, starp kuriem veseliem skaitļiem atrodas neīstā daļa.
16. Veselie no neīstas daļas 2. izziņas līmenis augsta 1p. Izsaka no neīstas daļas noteiktu daudzumu veselo, saglabājot daļas vērtību.
17. Lielākas decimālās mērvienībās 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pārveido mazāku decimālo mērvienību par lielāku, rezultātu rakstot kā jauktu skaitli, daļskaitli nesaīsinot.
18. Lielākas laika mērvienībās 2. izziņas līmenis augsta 1p. Pārveido mazāku laika mērvienību par lielāku, rezultātu rakstot kā jauktu skaitli, saīsinot daļskaitli.
19. Veselā izslēgšana no jauktā formā dotā skaitļa 3. izziņas līmenis zema 2p. Izsaka veselos no jauktā skaitļa formā dota skaitļa, nesaīsinot daļskaitli.
20. Jaukts skaitlis kā trīs saskaitāmo summa 3. izziņas līmenis zema 1p. No dotajiem skaitļiem uzraksta jauktu skaitli kā summu.
21. Jaukts skaitlis jaukta skaitļa formā 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Izsaka noteiktu skaitu veselo no jaukta skaitļa.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īstas un neīstas daļas (2008) Citi vidēja 1p. Pēc apraksta nosaka īstu un neīstu daļu. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Jaukts skaitlis ar vārdiem (2006) Citi vidēja 1p. Uzraksta ar vārdiem dotu jauktu skaitli. 2006. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Veselā izteikšana (2008) Citi vidēja 1p. Pārveido jauktu skaitli par neīstu daļu. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis uz skaitļu taisnes pēc veseliem skaitļiem Citi vidēja 1p. Nosaka uz skaitļu taisnes jauktu skaitli pēc diviem dotiem veseliem skaitļiem.
2. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis Citi vidēja 3p. Uzraksta neīstu daļu kā jauktu skaitli, neveicot daļas saīsināšanu.
3. Veselie no neīstas daļas (saucējā pilni desmiti) Citi vidēja 1p. Izsaka no neīstas daļas noteiktu daudzumu veselo, saglabājot daļas vērtību, ja daļas saucējā ir veseli desmiti.
4. Veselie no jauktā skaitļa formā dotā skaitļa Citi vidēja 2p. Izsaka veselos no jauktā skaitļa formā dota skaitļa, nesaīsinot daļskaitli.
5. Jaukts skaitlis jaukta skaitļa formā (saucējā pilni desmiti) Citi augsta 1p. Izsaka noteiktu skaitu veselo no jaukta skaitļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa dažādas pieraksta formas 00:30:00 vidēja 9p. Uzraksta jauktu skaitli kā summu vai otrādi; uzraksta veselo kā neīstu daļu, ja dots saucējs vai skaitītājs; neīstu daļu izsaka par veselu skaitli, ievērojot, ka daļas svītra ir arī dalīšanas darbība; nosaka, starp kuriem veseliem skaitļiem atrodas neīstā daļa; izsaka veselos no jauktā skaitļa formā dota skaitļa, nesaīsinot daļskaitli.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jaukts skaitlis 00:30:00 augsta 8p. Nosaka uz skaitļu taisnes jauktu skaitli pēc diviem dotiem veseliem skaitļiem; uzraksta neīstu daļu kā jauktu skaitli, neveicot daļas saīsināšanu; izsaka no neīstas daļas noteiktu daudzumu veselo, saglabājot daļas vērtību, ja daļas saucējā ir veseli desmiti; izsaka veselos no jauktā skaitļa formā dota skaitļa, saīsinot daļskaitli; izsaka noteiktu skaitu veselo no jaukta skaitļa.