Teorija

Uzdevumi

1. Veselais un daļas vērtība

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Veselais

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļas vērtības aprēķināšanas gaita

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Daļas vērtība no masas centneros

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļas vērtība no laika mērvienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lieluma vienības daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Nezināms skaitītājs

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Daļas no divciparu skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Daļas vērtība no divciparu skaitļa situāciju uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Daļas vērtība no skaitļa pilnos tūkstošos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pamatdaļa situāciju uzdevumā par taisnstūra platumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Nezināms saucējs

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Daļas vērtība situāciju uzdevumā par naudu

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Daļas aprēķināšana situāciju uzdevumā par triju veidu bumbām

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Daļas vērtības skaidrojums

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Taisnstūra malu garumi

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Stieples garums

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Daļa no daļas vērtības

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļa no vesela skaitļa (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Daļas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem