Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas un veselā skaitliskā vērtība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselais un daļas vērtība 1. izziņas līmenis zema 3 p. Grupē dotos lielumus kategorijās "veselais" un atbilstošās daļas vērtība no veselā.
2. Veselais 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst situācijā veselo.
3. Daļas vērtības aprēķināšanas gaita 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saliek secību, kā aprēķināt daļas vērtību, nosauc veselo un daļas vērtību.
4. Daļas vērtība no masas centneros 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no dotās masas centneros.
5. Daļas vērtība no laika mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību, izsakot laiku stundās un minūtēs.
6. Lieluma vienības daļa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa un nosaka lieluma vienības daļu.
7. Nezināms skaitītājs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka daļas skaitītāju, ja dots daļas vērtības aprēķināšanas algoritms.
8. Daļas no divciparu skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no pilniem desmitiem.
9. Daļas vērtība no divciparu skaitļa situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka situāciju uzdevumā veselo (divciparu skaitlis), lai aprēķinātu daļas vērtību no tā.
10. Daļas vērtība no skaitļa pilnos tūkstošos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no pilniem tūkstošiem.
11. Pamatdaļa situāciju uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina platumu, ja tā vērtība ir pamatdaļas vērtība no garuma; nosaka lielumu starpību.
12. Nezināms saucējs 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka daļas saucēju, ja dots daļas vērtības aprēķināšanas algoritms.
13. Daļas vērtība situāciju uzdevumā par naudu 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķinot dotās daļas vērtību no veselā, nosaka atlikumu.
14. Daļas aprēķināšana situāciju uzdevumā par triju veidu bumbām 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina daļas vērtību no dotā veselā, aprēķina nezināmu lielumu, zinot to starpību.
15. Daļas vērtības skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sakārto nezināma veselā secīgu aprēķināšanas gaitu, ja zināma tā daļas vērtība.
16. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina situāciju uzdevumā veselā vērtību, ja dota pamatdaļas vērtība.
17. Taisnstūra malu garumi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina taisnstūra malu garumus, nosakot laukumu pēc dotās daļas vērtības.
18. Stieples garums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina stieples garumu, nosakot dotā lieluma daļu un aprēķinot veselo.
19. Daļa no daļas vērtības 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina daļas vērtību no daļas vērtības.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no vesela skaitļa (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka daļas vērtību no dotā garuma metros. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtības aprēķināšana situāciju uzdevumā Citi vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību, ja dots veselais.
2. Lieluma vienības daļas vērtība Citi zema 1 p. Aprēķina lieluma vienības daļas vērtību, izsakot doto lielumu nākamā mazākajā vienībā.
3. Lentes garums Citi augsta 1 p. Aprēķina lentes garumu, nosakot dotā lieluma daļu un aprēķinot veselo.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtība 00:30:00 vidēja 11 p. Saliek secību, kā aprēķināt daļas vērtību, nosauc veselo un daļas vērtību. Lasa un nosaka lieluma vienības daļu. Nosaka daļas skaitītāju, ja dots daļas vērtības aprēķināšanas algoritms. Aprēķinot dotās daļas vērtību no veselā, nosaka atlikumu. Aprēķina situāciju uzdevumā veselā vērtību, ja dota pamatdaļas vērtība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas un veselā skaitliskā vērtība 00:30:00 vidēja 6 p. Aprēķina daļas vērtību, izsakot laiku stundās un minūtēs. Nosaka situāciju uzdevumā veselo (divciparu skaitlis), lai aprēķinātu daļas vērtību no tā. Sakārot nezināma veselā secīgu aprēķināšanas gaitu, ja zināma daļas vērtība. Aprēķina daļas vērtību, ja dots veselais. Aprēķina lieluma vienības daļas vērtību, izsakot doto lielumu nākamā mazākajā vienībā. Aprēķina lentes garumu, nosakot dotā lieluma daļu un aprēkinot veselo.