Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļskaitlis kā dalīšanas darbības rezultāts

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no veselā (I) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, daļa nav saīsināma.
2. Daļas atpazīšana (I) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst vienu lielumu kā cita lieluma nesaīsināmu daļu.
3. Daļa no veselā (II) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, saīsina daļu
4. Daļas atpazīšana (II) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst vienu lielumu kā cita lieluma daļu, veicot daļas saīsināšanu.
5. Daļa no veselā (III) 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, aprēķinot veselo. Saīsina daļu.
6. Ziedojuma daļa 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka vienu skaitli kā otra skaitļa daļu, iegūto daļu salīdzina.
7. Noteiktas daļas salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka vienu skaitli kā otra skaitļa daļu, iegūto daļu salīdzina, veicot saīsināšanu vai paplašināšanu.
8. Samazinājums par daļu (I) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, par kādu daļu samazinājies dotais skaitlis, ja dota starpība, veicot daļas saīsināšanu.
9. Palielinājums par daļu 2. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina risinājuma soļus, lai noteiktu, par kādu daļu palielinājies dotais skaitlis.
10. Dalīšana ar un bez atlikuma (I) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dala divus skaitļus, kur dalāmais mazāks nekā dalītājs, atbildi norādot gan kā dalījumu ar atlikumu, gan kā daļskaitli, kurš dots nesaīsināms.
11. Dalīšana ar un bez atlikuma (II) 2. izziņas līmenis zema 2 p. Dala divus skaitļus, kur dalāmais mazāks nekā dalītājs, atbildi norādot gan kā dalījumu ar atlikumu, gan kā daļskaitli, kurš ir jāsaīsina.
12. Viens skaitlis pret otru (I) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina izteiksmi, kā uzrakstītu divu skaitļu attiecību, daļa jāsaīsina.
13. Viens skaitlis pret otru (II) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta divu skaitļu attiecību kā nesaīsināmu daļskaitli.
14. Viens skaits pret otru situāciju uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Situāciju uzdevumā nosaka vienu lielumu kā otra lieluma daļu, to saīsinot.
15. Daļas pārveidošana par veselu skaitli 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doto daļskaitli pārveido par veselu skaitli, zinot, ka daļsvītra ir arī dalīšanas darbība.
16. Vesels skaitlis kā daļa 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka doto skaitli, kā daļskaitli, ja dotas norādes par saucēju vai skaitītāju.
17. Vesels skaitlis kā dalījums un daļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izsaka doto skaitli, kā daļskaitli, ja dotas norādes par saucēju vai skaitītāju.
18. Dalījuma vērtības salīdzināšana ar 1 (I) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Salīdzina dalījuma vērtību ar 1.
19. Dalījuma vērtības salīdzināšana ar 1 (II) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Salīdzina dalījuma vērtību ar 1, ja dots dalāmā un dalītāja savstarpējais salīdzinājums.
20. Dažādi veselie daļas formā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kurām no daļām ir dotā veselā vērtība.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Samazinājums par daļu (II) Citi vidēja 1 p. Nosaka, par kādu daļu samazinājies dotais skaitlis.
2. Vesels skaitlis kā dažādas daļas Citi vidēja 3 p. Nosaka, kurām no daļām ir dotā veselā vērtība.
3. Atlikusī daļa no veselā Citi augsta 2 p. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, aprēķinot veselo. Saīsina daļu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa 00:20:00 vidēja 9 p. Atpazīst vienu lielumu kā cita lieluma nesaīsināmu daļu. Nosaka vienu skaitli kā otra skaitļā daļu, iegūto daļu salīdzina, veicot saīsināšanu vai paplašināšanu. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, saīsina daļu. Nosaka, par kādu daļu samazinājies dotais skaitlis, ja dota starpība, veicot daļas saīsināšanu. Dala divus skaitļus, kur dalāmais mazāks nekā dalītājs, atbildi norādot gan kā dalījumu ar atlikumu, gan kā daļskaitli, kurš ir jāsaīsina. Izsaka doto skaitli, kā daļskaitli, ja dotas norādes par saucēju vai skaitītāju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Viens skaitlis izteikts kā otra skaitļa daļa 00:20:00 vidēja 10 p. Atpazīst vienu lielumu kā cita lieluma daļu, veicot daļas saīsināšanu. Papildina risinājuma soļus, lai noteiktu, par kādu daļu palielinājies dotais skaitlis. Nosaka skaitli, kurš pierakstīts daļas formā. Nosaka viena skaitļa daļu attiecībā pret citu skaitli, aprēķinot veselo. Saīsina daļu. Nosaka, kurām no daļām ir dotā veselā vērtība. Nosaka, par kādu daļu samazinājies dotais skaitlis.