Teorija

Uzdevumi

1. Saskaitīšana 100 apjomā

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Atņemšana 100 apjomā

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Reizināšana 100 apjomā

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Dalīšana 100 apjomā

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nezināma mazināmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nezināmā mazinātāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nezināma reizinātāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nezināmā dalāmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nezināmā dalītāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Četras matemātiskās darbības pēc vārdiskā apraksta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā (stabiņš)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Teksta uzdevums (par cik/ cik reižu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Teksta uzdevums par konfekšu pirkšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Divu darbību teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Divu darbību teksta uzdevums par aplokšņu pirkšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Teksta uzdevums par naudu (par cik centiem iegūs vai zaudēs, izvēloties vienu no variantiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Skaitļu virkne

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Četras darbības ar skaitļiem 100 apjoma

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Četras darbības ar skaitļiem 100 apjomā

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem