Ar diviem skaitļiem var veikt dažādas matemātiskās darbības. Tu jau proti izmantot dažādas stratēģijas, aprēķinot summas un starpības \(100\) apjomā:
  •  skaitlim pieskaitīt viencipara skaitli;
YCUZD_220613_3900_1.png
  •  skaitlim pieskaitīt divcipara skaitli;
YCUZD_220613_3900_2.png
Svarīgi!
Summa nemainās, ja saskaitāmos maina vietām!
Ja esi labi apguvis saskaitīšanas prasmes, tikpat veiksmīgi varēsi aprēķināt arī starpības.
  • no skaitļa atņemt viencipara skaitli;
YCUZD_220613_3900_3.png
  • no skaitļa atņemt divcipara skaitli.
YCUZD_220613_3900_4.png
 
Ja starp trim skaitļiem \(a\), \(b\), \(c\) ir patiesa kaut viena no četrām vienādībām, tad patiesas ir arī pārējās trīs vienādības:
 
\(a\) \(+\) \(b\) \(=\) \(c\)  YCUZD_220615_3903_15.png
\(b\) \(+\) \(a\) \(=\) \(c\) YCUZD_220615_3903_14.png
\(c\) \(-\) \(a\) \(=\) \(b\)
YCUZD_220615_3903_12.png
\(c\) \(-\) \(b\) \(=\) \(a\) YCUZD_220615_3903_13.png
Tādus trīs skaitļus, kam patiesas ir minētās četras vienādības, sauc par draudzīgiem skaitļiem, bet četras vienādības par - draudzīgām vienādībām.
Draudzīgo vienādību piemērs ar saskaitīšanu un atņemšanu.
 
\(25 + 18 = 43\)YCUZD_220615_3903_20.png
\(18 + 25 = 43\)YCUZD_220615_3903_19.png
\(43 - 25 = 18\)YCUZD_220615_3903_18.png
\(43 - 18 = 25\)YCUZD_220615_3903_17.png
 
Draudzīgie skaitļi ir \(25\), \(18\), \(43\).
 
Tu jau esi apguvis reizināšanu un dalīšanu \(100\) apjomā. Reizināšanā, tāpat kā saskaitīšanā, abu skaitļu savstarpējā pārvietošana rezultātu nemaina.
Tāpat kā saskaitīšanā un atņemšanā, arī reizināšanā un dalīšanā ir draudzīgās vienādības.
 
Ja starp trim skaitļiem \(a\), \(b\), \(c\) ir patiesa kaut viena no četrām vienādībām, tad patiesas ir arī pārējās trīs vienādības:
 
\(a\) \(·\) \(b\) \(=\) \(c\) YCUZD_220615_3903_8.png
\(b\) \(·\) \(a\) \(=\) \(c\)YCUZD_220615_3903_9.png
\(c\) \(:\) \(a\) \(=\) \(b\)YCUZD_220615_3903_6.png
\(c\) \(:\) \(b\) \(=\) \(a\)YCUZD_220615_3903_7.png
 
Tādus trīs skaitļus, kam patiesas ir minētās četras vienādības, sauc par draudzīgiem skaitļiem, bet četras vienadības par - draudzīgām vienādībām.
 
Draudzīgās vienādības piemērs ar reizināšanu un dalīšanu.
 
\(7 · 8 = 56\)YCUZD_220615_3903_4.png
\(8 · 7 = 56\)YCUZD_220615_3903_3.png
\(56 : 7 = 8\)YCUZD_220615_3903_1.png
\(56 : 8 = 7\)YCUZD_220615_3903_2.png
 
Draudzīgie skaitļi ir \(7\), \(8\), \(56\).
Svarīgi!
Izmanto šīs likumsakarības, lai pārbaudītu iegūto rezultātu un aprēķinātu nezināmo!