Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana 100 apjomā Pilnveido prasmi saskaitīt un atņemt 100 apjomā gan ar pāreju, gan bez pārejas citā desmitā, kā arī reizināt un dalīt tabulas apjomā. Draudzīgās vienādības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšana 100 apjomā 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot saskaitīt divciparu skaitļus 100 apjomā
2. Atņemšana 100 apjomā 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot atņemt divciparu skaitļus 100 apjomā
3. Reizināšana 100 apjomā 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot aprēķināt reizinājums 100 apjomā.
4. Dalīšana 100 apjomā 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot aprēķināt dalījumus 100 apjomā
5. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo saskaitāmo.
6. Nezināma mazināmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo mazinātāju
7. Nezināmā mazinātāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo mazinātāju.
8. Nezināma reizinātāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo reizinātāju
9. Nezināmā dalāmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo dalāmo
10. Nezināmā dalītāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt nezināmo dalītāju.
11. Četras matemātiskās darbības pēc vārdiskā apraksta 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic četras darbības ar skaitļiem100 apjomā pēc vārdiskā apraksta.
12. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā (stabiņš) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Secīgas saskaitīšanas un atņemšanas darbības 100 apjomā.
13. Teksta uzdevums (par cik/ cik reižu) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot salīdzināt lielumus divējādi ( par cik / cik reižu ).
14. Teksta uzdevums par konfekšu pirkšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Risina divu darbību sadzīviskus uzdevumus par naudu.
15. Divu darbību teksta uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā. Sadzīves situācijas. Prot izvēlēties patiesu situācijas shematisku zīmējumu.
16. Divu darbību teksta uzdevums par aplokšņu pirkšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Risina divu darbību sadzīviskus uzdevumus par naudu (prot aprēķināt, cik centu pietrūks vai atliks).
17. Teksta uzdevums par naudu (par cik centiem iegūs vai zaudēs, izvēloties vienu no variantiem) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina divu darbību sadzīviskus uzdevumus par naudu (prot aprēķināt, par cik centiem iegūs vai zaudēs, izvēloties vienu no variantiem).
18. Skaitļu virkne 3. izziņas līmenis augsta 4p. Atrod sakarību virknē un ieraksta trūkstošo skaitli.
19. Četras darbības ar skaitļiem 100 apjoma 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prot aprēķināt nezināmo skaitli, veicot saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu 100 apjomā.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 10. uzdevums. Skaitļu ķēdīte Citi zema 1p. Neaiztikt, tas ir ieskaites darbs.Matemātiski risina problēmu pēc parauga. Visu darbību veikšana pēc kārtas: saskaitīšana, atņemšana, reizināšana.
2. 11. uzdevums. Teksta uzdevums – galdu skaita aprēķināšana Citi vidēja 1p. Neaiztikt, ieskaites darbs. Risina praktisku problēmu.
3. 24. uzdevums. Masas aprēķināšana. Grami un kilogrami Citi vidēja 1p. Risina praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar sadzīves jautājumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzdevums par naudu Citi augsta 3p. Prot aprēķināt, cik ir puse no dotā naudas daudzuma un kā dažādos veidos to var samainīt ar vienādām monētām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četras darbības ar skaitļiem 100 apjomā 00:30:00 vidēja 20p. Veic saskaitīšanas , atņemšanas, reizināšnas un dalīšanas darbības ar skaitļiem 100 apjomā. Prot noteikt nezināmo skaitli. Prot aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību, šīs prasmes lietojot dažādās sadzīves situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četras darbības ar skaitļiem 100 apjomā 00:30:00 vidēja 19p. Veic saskaitīšanas , atņemšanas, reizināšnas un dalīšanas darbības ar skaitļiem 100 apjomā. Prot noteikt nezināmo skaitli. Prot aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību, šīs prasmes lietojot dažādās sadzīves situācijās.