4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa noteikšana pēc grafiskā attēla

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitļa sastāvs. Lasi un nosaki skaitli!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Skaitļu sastāva pazīšana līdz 999

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Skaitļa sastāvs līdz 1000. Skaitļa "kaimiņi"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Skaitļu ass, vienības jeb soļa noteikšana (līdz 1000)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Sākuma skaitļa noteikšana skaitļu asī (līdz 1000)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Skaitļu ass pareizs attēlojums (līdz 1000)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Trīsciparu skaitļu veidošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Skaitļu palielināšana/samazināšana par (viencipara skaitlis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Skaitļu palielināšana/samazināšana par (pilni simti)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaitļu salīdzināšana (līdz 1000)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Salīdzina izteiksmju vērtības (līdz 1000)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Dotā naudas daudzuma noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Naudas mērvienības sadzīves situācijās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Naudas vienības. Atlikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Laika mērvienības. Nosaka vai dotais apgalvojums ir patiess vai aplams.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Laiks. Teksta uzdevums, tabula, trīs darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Mērvienību noteikšana pēc "acumēra"

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Izteiksmes aprēķināšana. Iekavu lietošana

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Saistītais pieraksts. Darbību secība

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem