Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mērvienības Garuma, masas, tilpuma mērrvienības, to pārveidošana mazākās/lielākās mērvienībās.
2. Trīsciparu skaitļi Trīsciparu skaitļa sastāvs. Zina, kā noteikt vienību šķirā.
3. Skaitļu ass un skaitļu salīdzināšana Zina, kā veido skaitļu taisni, izvēlas skaitli, ar kuru sākt atlikt, un vienību/soli, lai atliktu dotos skaitļus (līdz 1000).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa noteikšana pēc grafiskā attēla 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trīsciparu skaitli, zinot, cik vienību katrā šķirā.
2. Skaitļa sastāvs. Lasi un nosaki skaitli! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido skaitli, zinot, cik vienību katrā šķirā.
3. Skaitļu sastāva pazīšana līdz 999 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka trīsciparu skaitļa sastāvu līdz 999.
4. Skaitļa sastāvs līdz 1000. Skaitļa "kaimiņi" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka trīsciparu skaitļa sastāvu līdz 1000
5. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido skaitļu virkni, izvēlas skaitli un vienību/soli, lai atliktu dotos skaitļus (līdz 1000).
6. Skaitļu ass, vienības jeb soļa noteikšana (līdz 1000) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienību/soli, lai noteiktu doto skaitli uz skaitļu ass.
7. Sākuma skaitļa noteikšana skaitļu asī (līdz 1000) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka skaitli, ar kuru sākta skaitļu taisne.
8. Skaitļu ass pareizs attēlojums (līdz 1000) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vēro un nosaka vai dotā skaitļu taisne ir patiesa vai aplama.
9. Trīsciparu skaitļu veidošana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Vēro, spriež un secina par skaitļu sastāvu, to noteikšanu.
10. Skaitļu palielināšana/samazināšana par (viencipara skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot galvā saskaitīt un atņemt vienus ar pāreju citā simtā.
11. Skaitļu palielināšana/samazināšana par (pilni simti) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot galvā saskaitīt un atņemt vienus ar pāreju citā simtā un atņemt no 1000.
12. Skaitļu salīdzināšana (līdz 1000) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina divciparu un trīsciparu skaitļus.
13. Salīdzina izteiksmju vērtības (līdz 1000) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina summas un starpības spriežot, neaprēķinot precīzās vērtības.
14. Dotā naudas daudzuma noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lieto naudas mērvienības, prot tās pārveidot no eiro uz centiem un otrādi.
15. Naudas mērvienības sadzīves situācijās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto naudas mērvienības, risinot uzdevumus ar praktisku un matemātisku kontekstu.
16. Naudas vienības. Atlikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto naudas mērvienības, prot aprēķināt starpību.
17. Laika mērvienības. Nosaka vai dotais apgalvojums ir patiess vai aplams. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot lietot/pārveidot laika mērvienībasm risinot uzdevumus ar praktisku un matemātisku kontekstu.
18. Laiks. Teksta uzdevums, tabula, trīs darbības 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nolasa informāciju no tabulas. Rsinot situāciju uzdevumu, doto situāciju aprēķina ar nezināmo ,kas satur saskaitīšanu un/vai atņemšanu (līdz 3 darbībām).
19. Mērvienību noteikšana pēc "acumēra" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaka garuma, masas, tilpuma mērvienības pēc "acumēra"
20. Izteiksmes aprēķināšana. Iekavu lietošana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina, kā noteikt nezināmā skaitļa vērtību. Prot nolasīt informāciju no shēmas.
21. Saistītais pieraksts. Darbību secība 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izprot iekavu lietojumu, prot aprēķināt un paskaidrot darbību secību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Laika mērvienības sadzīves situācijās (2020) Citi vidēja 1 p. Lieto pulksteņa laiku uzdevuma risināšanā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa sastāvs pēc grafiskā attēla Citi vidēja 4 p. Nosaka trīsciparu skaitļa sastāvu. Veido skaitli, zinot, cik vienību katrā šķirā.
2. Skaitļu palielināšana/samazināšana par (divcipara skaitlis) Citi vidēja 2 p. Prot galvā saskaitīt un atņemt desmitus ar pāreju citā simtā.
3. Garuma, tilpuma un masas mērvienības Citi vidēja 3 p. Prot parveidot garuma, tilpuma un masas mērvienības no lielākām uz mazākām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa sastāvs. Pirmais tūkstotis. Darbību secība 00:30:00 vidēja 20 p. Nosaka skaitļa sastāvu. Veido skaitli, zinot, cik vienību katrā šķirā.Vēro skaitļu taisni, nosaka skaitli, vienību/soli (līdz 1000). Saskaita un atņem skaitļus (līdz 1000) galvā. Izteiksmju aprēķināšana. Mērvienības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmais tūkstotis, skaitļa sastāvs, skaitļu ass, mērvienības 00:30:00 vidēja 21 p. Lieto naudas, garuma, masas, tilpuma un laika mērvienības, risinot uzdevumus ar praktisku un matemātisku kontekstu.