Teorija

Uzdevumi

1. Tg un ctg pēc definīcijas taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tg un ctg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trigonometrisko funkciju zīmes kvadrantos

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Tangensa vērtības vienības riņķī I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Tangensa vērtības vienības riņķī II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kotangensa vērtības vienības riņķī I

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Leņķa mērs radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Tangenss vienības riņķī ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kotangenss vienības riņķī ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Perioda atdalīšana (tg, ctg)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. tg vai ctg vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Tg un ctg pamatidentitātes lietošana I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Tg un ctg pamatidentitātes lietošana II

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Tg un ctg funkciju reizinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
16. ctg izteikšana ar tg

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Identitātes starp tg, ctg, sin, cos lietošana

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Trigonometriskie pārveidojumi tg, ctg, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Trigonometriskās identitātes lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Tg divkārša argumenta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Tg divkārša argumenta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. No tgx iegūst cosx

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Redukcijas formulas (tg un ctg, grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Redukcijas formulas (tg un ctg, radiāni)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Redukcijas formulas II kvadranta leņķim

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Aprēķina leņķu tg un ctg

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Trigonometriskās identitātes tg, ctg, sin, cos

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem