ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Grādi un radiāni

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
5. Atkārtojums. Funkcijas īpašības y=sinx vai y=cosx

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Trigonometrisko funkciju vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Trigonometrisko funkciju īpašību salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. y=arcsinx īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. y=arccosx īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Ciklometrisko funkciju vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Ciklometrisko funkciju īpašību salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Ciklometrisko funkciju D(f) un E(f)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Salīdzina funkcijas D(f) un inversās funkcijas E(f)

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Arkfunkciju vērtību eksistence

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Funkcijas arcsinx vērtība

Grūtības pakāpe: zema

1
17. y=arcsinx vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Funkcijas arccosx vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. y=arctgx vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Funkcijas arcctgx vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Periodiska procesa modelēšana. Sinusa funkcija

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Trigonometrisko funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Ciklometrisko funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

14

Materiāli skolotājiem