Lai uzzīmētu funkcijas y=cosx grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēlas vienības uz koordinātu asīm (skat. teoriju "Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai").
 
Īpaši svarīgi ir pareizi atlikt kosinusa vērtības, kuras var precīzi nolasīt no vienības riņķa:
cos0°=1cos90°=0cos180°=1cos270°=0cos360°=1
fun_48.png
Asset 21.svg
 
Funkcijas y=cosx īpašības:
Īpašības var noteikt gan no vienības riņķa, gan no funkcijas grafika.
 1. Funkcijas definīcijas apgabals Dy=;+.
   
 2. Funkcijas y=cosx vērtību apgabals Ey=1;1.
    
 3. Funkcija y=cosx ir pāra funkcija, t.i., cosx=cosx.
 4. Periodiska funkcija ar periodu 2π, t.i., cosx+2πn=cosx, kur n   
 5. Krustpunkti ar Ox asi (funkcijas nulles) ir punkti, kuriem x=π2+πn, kur n.
  Krustpunkts ar Oy asi ir punkts 0;1.
    
 6. Pozitīva I un IV kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;π2+2πn, kur n.
  Negatīva II un III kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;3π2+2πn, kur n.
    
 7. Augoša III un IV kvadrantā, t.i., ja x(π+2πn;2πn), kur n.
  Dilstoša I un II kvadrantā, t.i., ja x(2πn;π+2πn), kur n.
   
 8. Maksimuma punkti: y=1, ja x=0+2πn, kur n.
  Minimuma punkti: y=1, ja x=π+2πn, kur n.
   
 9. Nepārtraukta funkcija.