4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Trigonometrisko funkciju grafiku konstruēšana bieži vien sagādā problēmas tāpēc, ka uz asīm tiek nepareizi atliktas vienības.
Problēma ir tā, ka uz Oy ass ir jāatliek skaitļi, bet uz Ox ass leņķi.
 
Kāda ir savstarpējā saistība skaitlim un leņķim?
Svarīgi!
180°=π, savukārt π3, tātad 180°3,14.
Vienkāršības dēļ, var pieņemt, ka 180°3.
Ja uz Ox ass viena vienība ir \(1\) rūtiņa, tad \(180°\) ir \(3\) rūtiņas, \(360°\) ir \(6\) rūtiņas utt...
 
Parasti, lai trigonometrisko funkciju grafiki nebūtu pārāk sīki, uz Oy ass vienu vienību izvēlas \(2\) vai \(3\) rūtiņas. Izmantojot radiānus, var izrēķināt, cik rūtiņas atbilst izvēlētajiem grādiem uz Ox ass.
 
Pārveidosim grādus par radiāniem un atliksim koordinātu plaknē, ja viena vienība ir \(3\) rūtiņas.
 
Grādi
Radiāni,
izteikti ar π
Radiāni, aptuveni izteikti ar skaitli
Rūtiņu skaits uz \(Ox\) ass, ja 1 vienība ir \(3\) rūtiņas
\( 180° \)
π
\( 3 \)
\( 9 \)
\( 270° \)
3π2
\( 4,5 \)
\( 13,5 \)
\( 360° \)
2π
\( 6 \)
\( 18 \)
\( 90° \)
π2
\( 1,5 \)
\( 4,5 \)
\( 60° \)
π3
\( 1 \)
\( 3 \)
\( 30° \)
π6
\( 0,5 \)
\( 1,5 \)
\( -180° \)
π
\( -3 \)
\(9\) (pa kreisi)
\( -90° \)
π2
\( -1,5 \)
\(4,5\) (pa kreisi)
 
Parasti uz \(Ox\) ass raksta radiānus, nevis grādus.
Ja par vienu vienību izvēlas \(2\) rūtiņas un precizitāti izvēlas π3, tad leņķa mēru izvietojums varētu izskatīties šādi.
 
Radiānuatlikšanauzabscisuass.svg
 
Ja skaitli π izvēlas ar lielāku precizitāti, tad koordinātu plakne var izskatīties, piemēram, šādi:
fun_42.png