ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Vienādojums tgx=a

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienādojums tg(ax)=b

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vienādojums tg(x/m)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vienādojums tg(x+b)=c

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vienādojums ctgx=a

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vienādojums ctg(x+b)=c

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. sin x=a vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. cos x=a vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
9. tg x=a vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
10. ctg x=a vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Trigonometrisko vienādojumu vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vienādojums cos(ax+b)=1 vai -1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. tg ax=b vispārīgais atrisinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pamatvienādojums sin(ax+b)=-c

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
15. Vienāda nosaukuma trig. funkciju vienādība

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Sadalīšana reizinātājos (sin; tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Sadalīšana reizinātājos (cos; ctg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Reizinājuma vienādība ar 0 (sin, tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (sin)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (cos)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Homogēns 1. pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Homogēns 1. pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Homogēns 2. pakāpes trigonometriskais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Nevienādība ar sinusu I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Nevienādība ar sinusu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Nevienādība ar kosinusu

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Dažādas tirgonometrisko vienādojumu risināšanas metodes

Grūtības pakāpe: augsta

12

Materiāli skolotājiem