ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Ja izteiksmju reizinājums ir vienāds ar nulli, tad vismaz vienam no reizinātājiem ir jābūt vienādam ar nulli. Ja \(f(x)g(x)=0\), tad \(f(x)=0\) vai \(g(x)=0\).
 
Pielīdzinot katru reizinātāju nullei, šāds vienādojums reducējas uz divu vai vairāku vienādojumu atrisināšanu. Tad sākotnējā vienādojuma atrisinājums ir atsevišķo vienādojumu atrisinājumu apvienojums.
Metodes būtība - vienu sarežģītu vienādojumu pārveido par diviem vai vairākiem vienkāršākiem vienādojumiem.
 
Trigonometrisko vienādojumu var sadalīt reizinātājos, iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu tgxctg2x=tgx
 
1) Pārveidojam vienādojumu tā, lai labajā pusē būtu \(0\)
tgxctg2xtgx=0
 
2) Pirms iekavām iznes kopīgo reizinātāju tgx
tgxctg2x1=0
 
3) Tā kā reizinājums ir vienāds ar nulli, tad vismaz viens no reizinātājiem ir vienāds ar \(0 \)tgx=0,tadx=πn,n\(\)
vai
ctg2x1=0ctg2x=12x=π4+πk|:2x=π8+π2k,k
Pārbaudām, vai iegūtās saknes apmierina tg un ctg definīcijas apgabalu.
ctgπn nav definēts. Tātad pirmā no iegūtajām saknēm neder.
Atbildex=π8+π2k,k
Trigonometrisko vienādojumu var sadalīt reizinātājos ar grupēšanas metodi.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu tgxcosx+5=cosx+5tgx
 
Visus saskaitāmos pārnes uz vienādojuma kreiso pusi un no pirmā un pēdējā saskaitāmā pirms iekavām iznes tgx:
 
tgx¯cosx+5cosx5tgx¯=0tgx(cosx5)+5cosx=0tgx(cosx5)(cosx5)=0cosx5(tgx1)=0
 
Dotais vienādojums reducējas uz divu trigonometrisko vienādojumu atrisināšanu.
cosx5=0cosx=5,jo1cosx1
vai
tgx1=0tgx=1x=π4+πn,n
 
Atbildex=π4+πn,n
Trigonometrisko vienādojumu var sadalīt reizinātājos, izmantojot kvadrātu starpības formulu.
Piemērs:
cosxtg2x3=0cosxtgx3tgx+3=0cosx=0x=90°+180°n,nvaitgx3=0tgx=3x=60°+180°k,kvaitgx+3=0tgx=3x=60°+180°t,t
Pirmā no iegūtajām saknēm nepieder tgx definīcijas apgabalam. Kā zināms, x90°+180°n,n
 
Atbilde:
x=60°+180°k,kx=60°+180°t,t